Algemene voorwaarden

Verwijzing en vergoeding

Behandeling vindt plaats op eigen initiatief van cliënt of middels verwijzing van huisarts of specialist en geschiedt uitsluitend volgens afspraak. Kliniek3 BV (hierna te noemen Kliniek3) heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Raadpleeg uw zorgpolis om te controleren in hoeverre u voor huidbehandelingen/ huidtherapie of laserontharing bent verzekerd.

Intake

Tijdens de eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats. Aan de hand van de bevindingen worden de behandelmogelijkheden met u besproken en wordt er een specifiek behandelplan opgesteld. Meestal worden er ook foto’s gemaakt tijdens de intake en gedurende de behandelingen om de behaalde (tussentijdse) resultaten goed te kunnen monitoren. Kom bij voorkeur dus zonder make-up naar het intakegesprek.

Behandeling

Gaandeweg de behandelreeks wordt de voortgang beoordeeld en gerapporteerd. Indien nodig wordt het behandelplan aangepast. Bij een medische indicatie, kan er besloten worden om aan het einde van een behandeltraject, of indien zo nodig tussentijds, de verwijzend huisarts of specialist te informeren over het behaalde resultaat. Volgens wet- en regelgeving heeft elke huidtherapeut geheimhoudingsplicht. U heeft recht op inzage van uw dossier. Dit is tevens opvraagbaar door derden indien u daarvoor schriftelijk toestemming verleent. Regelmatig nemen wij deel aan wetenschappelijk onderzoek, waarvoor wij mogelijk uw gegevens anoniem gebruiken.

Erkend leerbedrijf

Wij verlenen stage aan studenten huidtherapie. Als u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van, dan wel behandeling door een stagiaire, dan kunt u dat uiteraard kenbaar maken. Wij willen u vriendelijk verzoeken om voor iedere oedeembehandeling een handdoek mee te nemen, dit uit oogpunt van hygiëne. 

Nakomen van afspraken

Bij verhindering verzoeken wij u de afspraak ten minste 48 uur van tevoren af te zeggen. Te late afmeldingen ervaren wij als zeer vervelend omdat uw huidtherapeute, schoonheidsspecialiste of arts, de behandeltijd voor u had gereserveerd in haar agenda, terwijl ze iemand anders had kunnen helpen. Daartoe zijn wij helaas genoodzaakt om een kleine vergoeding van €45,00 in rekening te brengen bij no shows, te late afmeldingen of verplaatsingen. Deze regel geldt ook bij ziekte. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. U kunt een afspraak afzeggen via 0475 231463 of via info@kliniek3.nl. Bij plotselinge verhindering van uw behandelaar, wordt er in samenspraak zo mogelijk voor vervanging gezorgd of wordt de afspraak verplaatst.

Persoonlijke gegevens

Wij worden graag op de hoogte gesteld indien er persoonlijke gegevens wijzigen. Denk hierbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, zorgverzekering e.d. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: info@kliniek3.nl

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en Kliniek3. Behandelingen en/of producten, worden meteen na afloop/ aanschaf, bij voorkeur per pin, voldaan. De factuur ontvangt u na afloop van de behandeling per e-mail. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar indien u recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding. Mocht u in onvoldoende mate (aanvullend) verzekerd zijn, dan zal de behandeling niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk bij uw zorgverzekeraar of de behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen en voor de monitoring van uw aanvullend budget.

Klachten

Wij vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over onze behandelingen en dienstverlening. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Dat kan aanleiding geven tot een klacht. Het is zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een oplossing te zoeken. Wij kunnen tenslotte van uw klacht leren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee om zullen gaan. Vertel het ons alstublieft wanneer u ontevreden bent. Dit kan telefonisch 0475-231463, of per mail: info@kliniek3.nl.  Indien de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl, 030 – 3100929).

Suggesties?

Geen klacht maar wel een opmerking of suggestie? Heel graag! Wij zien feedback als een kadootje en staan altijd open voor suggesties en/of opmerkingen die kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening. Dit kan telefonisch 0475-231463, of per mail: info@kliniek3.nl.

Tevreden?

Bent u tevreden? Vertel het alstublieft verder of laat ons dit middels een online review weten. Dit kan bijvoorbeeld op Google en/of Zorgkaart Nederland. Behalve dat wij hier natuurlijk heel blij van worden, helpt u ook anderen met het maken van een juiste keuze.

Social Media & nieuwsbrief

Wij zijn actief op Facebook en Instagram. We zouden het leuk vinden u hier ook te mogen ontmoeten. Bovendien mist u op die manier geen acties of nieuwtjes. Wanneer u in behandeling komt bij Kliniek3 en de toestemmingsverklaring heeft ondertekend, wordt u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich op elk moment weer uitschrijven.